Försäkringsbolag med stark lokal anknytning
Falkenbergsortens Försäkringsbolag ingår i Sockenbolagsgruppen som består av 73 lokala försäkringsbolag som tillsamman äger och samverkar i Sockenbolagens Försäkringsaktiebolag (SOFAB).
- Sockenbolagen är ömsesidiga försäkringsbolag som ägs och styrs av sina kunder försäkringstagarna, berättar bolagets VD Dan Gustafsson. Detta innebär att gruppen är uppbyggd underifrån och att alla vinster går tillbaka till försäkringstagarna som förmånliga premier, bra villkor och ev. återbäring.
Falkenbergsortens Försäkringsbolag är ett sakförsäkringsbolag med koncession för hela Halland, men de flesta kunderna finns i centralorten med omnejd. Den lokala förankringen och närheten till kunderna är en västenlig styrka i verksamheten, menar Dan som känner att kunderna uppskattar den personliga service de får. Kunskapen om de lokala förhållandena och om kunderna, ger goda förutsättningar både för att skräddarsy försäkringsskyddet och vid skaderegleringar.
 
Historiskt har Falkenbergsortens Försäkringsbolag haft ganska få skador i förhållande till verksamhetens omfattning, men på senare år har man märkt av en ökning, inte minst när det gäller inbrott. Det verkar som om problemen i storstäderna nu är på väg att sprida sig även till mindre orter.
För att minska skadefrekvensen och begränsa omfattningen av de skador som inträffar arbetar man aktivt med förebyggande åtgärder. Företagskunderna får individuella genomgångar och råd om hur de kan öka säkerheten, och vid nyteckningar av villaförsäkringar besiktigas ofta särskilt våtutrymmen  (vattenskador blir ofta dyra att reparera).
Den egna kunskapen och kompetensen är särskilt stor när det gäller lantbruksföretag. Dan arbetade 20 år i LRF Konsult, innan han började på Falkenbergsortens Försäkringsbolag, och bor själv på ett jordbruk.
 
Organisationen är liten, Falkenbergsortens Försäkringsbolag har endast fyra anställda. Men genom samverkan inom gruppen och delägandet av SOFAB har man tillgång till specialistkompetens inom olika områden och möjlighet till riskspridning.
- Det ger oss det lilla företagets fördelar, men utan de nackdelar som detta kan ge, framhåller Dan.
Genom samarbete med Falkenbergs Sparbank kan man nu även erbjuda sina kunder livförsäkringar m.m.

Falkenbergsortens Försäkringsbolag

Bransch:
Tjänster

Telefon: 0346-19031
Fax: 0346-19700


Email:
dan.gustafsson.falken@sockenbolagen.se

Hemsida:
www.sockenbolagen.se

Adress:
Falkenbergsortens Försäkringsbolag
Box 5022
31105 VINBERG

| 13 SENASTE FÖRETAGEN